wtorek, 18 czerwcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Zapisy do przedszkoli Gminy Myślenice

 

Informujemy, że nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice ponownie odbędzie się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu NABO. Wszelkie istotne informacje dotyczące rekrutacji, takie jak zasady i terminy zapisów, a także szczegółowe informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice, będą sukcesywnie publikowane na serwisie internetowym https://przedszkola-myslenice.nabory.pl

Proces rekrutacyjny obejmuje dzieci urodzone w latach 2018-2021 (czyli dzieci w wieku 3-6 lat) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące w mieście i gminie Myślenice. W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6-letnich (urodzonych w 2018 r.). Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może także rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godzinie 9:00 i potrwa do 18 marca 2024 r. do godziny 12:00. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 333/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r., które określa terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

KRITERIA REKRUTACJI ; Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

 1.  wielodzietność rodziny kandydata;
 2.  niepełnosprawność kandydata;
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6.  samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane są pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr 766/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

 1. przedszkole pierwszego wyboru 100 pkt;
 2. do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 30 pkt;
 3. dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym 15 pkt;
 4. czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie 25 pkt;
 5. zamieszkanie dziecka w odległości do 2 km od wybranego przedszkola 10 pkt;

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE ; Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zapraszamy do wyznaczonych poniżej przedszkoli prowadzących oddziały integracyjne:

 • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98
 • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1
 • Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. W. Chotomskiej w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7
 • Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

Wyniki rekrutacji dostępne są w przedszkolu lub po zalogowaniu się do systemu.

Źródła: UMIG Myślenice; Foto: Redakcja

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ