poniedziałek, 15 lipcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

W Gminie Myślenice powstanie Gminna Rada Seniorów!

 

W Gminie Myślenice zostanie utworzona Gminna Rada Seniorów! Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka, wraz z przedstawicielami różnych stowarzyszeń oraz zrzeszeń działających na rzecz osób starszych, podpisali list intencyjny dotyczący ustanowienia wspomnianego organu.

Gmina Myślenice podejmuje kolejne kroki mające na celu stworzenie sprzyjających warunków do aktywnego życia osób w podeszłym wieku, realizując tym samym lokalną politykę senioralną. Istotnym etapem w tym procesie jest decyzja o utworzeniu Gminnej Rady Seniorów, która ma umożliwić seniorom czynne uczestnictwo w życiu społecznym, wyrażanie swoich potrzeb i opinii oraz inicjowanie istotnych działań na rzecz swojego środowiska.

W skład Gminnej Rady Seniorów wejdzie 21 osób, w tym przedstawiciele społeczności senioralnej oraz organizacji działających na rzecz osób starszych, włączając w to także reprezentantów organizacji pozarządowych.

– Nieustannie staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom seniorów, dlatego też zdecydowaliśmy się powołać Gminną Radę Seniorów. Organ będzie wspierał nas samorządowców w realizowaniu polityki senioralnej oraz wskazywał drogę w kierunku poszerzenia oferty skierowanej do myślenickich seniorów. Osoby chcące zaangażować się w działalność Gminnej Rady Seniorów już wkrótce otrzymają możliwość zgłoszenia akcesu – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka.

Osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w Gminnej Radzie Seniorów będą miały możliwość zgłoszenia swojej kandydatury, jeśli ukończyły 60 lat. Zgłoszenia będą przyjmowane u sołtysów w poszczególnych miejscowościach należących do Gminy Myślenice. Dodatkowo, w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice zostanie ustawiona specjalna urna w celu składania zgłoszeń. Planuje się, że powołanie Gminnej Rady Seniorów oraz rozpoczęcie jej działalności nastąpi w marcu tego roku.

List intencyjny w tej sprawie sygnował burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, Małgorzata Aleksandrowicz, Kierownik Ośrodków Wsparcia w Centrum Usług Społecznym w Myślenicach, Beata Mirochna, przedstawicielka Myślenickiego Klubu Seniora, Anna Prokopeczko, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach, Halina Kaczmarek, prezes Związków Emerytów i Rencistów w Myślenicach, Władysława Klępa oraz prof. Antonina Sebesta. Swoje podpisy wkrótce złożą również prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Myślenicach, Zbigniew Syrek oraz prezes Stowarzyszenia MANKO, Łukasz Salwarowski.

Foto: UMIG Myślenice

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ