wtorek, 18 czerwcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Szczegóły Wyborów Samorządowych 2024

 

W poniedziałek wieczorem, w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, ustalające datę głosowania na niedzielę, 7 kwietnia. Listy kandydatów na radnych będą mogły być zgłaszane do 4 marca, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – do 14 marca.

 • 2 lutego – poznamy informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • Do 22 lutego – nastąpi zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 • Do 27 lutego – powołanie przez komisarzy – terytorialnych komisji wyborczych.
 • Do 4 marca – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów; zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.
 • Do 8 marca – Przewidziano podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Również zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do komisarzy wyborczych.
 • 13 marca – Termin przyznania jednolitych numerów listom komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików wojewódzkich przez Państwową Komisję Wyborczą.
 • 14 marca – Ostatni dzień zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do gminnych komisji wyborczych.
 • Do 18 marca – komisarz wyborczy przyzna numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Tego samego dnia nastąpi powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych.
 • Do dnia 25 marca – nastąpi podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 • Od 25 marca do 5 kwietnia – będzie odbywać się nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • 5 kwietnia o godz. 24 – nastąpi zakończenie kampanii wyborczej.

Źródła: portalsamorzadowy  Foto: redakcja

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ