poniedziałek, 15 lipcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni i remont ulic w Myślenicach

 

W poniedziałek 29 kwietnia burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowy z wykonawcami na modernizację oczyszczalni w Myślenicach oraz przebudową odcinka ul. Słowackiego i ul. Burmistrza Marka w Myślenicach.Gmina Myślenice na realizację dwóch inwestyci realizowanych w ramach zadania pn. „Zmiana zagospodarowania terenów przemysłowych i infrastruktury towarzyszącej w przestrzeni publicznej w strefie przemysłowej w Myślenicach” pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

– Podpisanie umowy z wykonawcą jest ostatnim krokiem, który pozwoli nam na realizację inwestycji, odgrywającej rolę strategiczną dla tego terenu w związku z lokalizacją obiektu. Prawidłowa i bezpieczna praca oczyszczalni ma ogromne znaczenie zarówno w perspektywie rozwoju naszego regionu, jak i bezpieczeństwa wód Zbiornika Dobczyckiego, będącego rezerwuarem wody pitnej dla Krakowa. Niezwykle cieszę się, że mamy możliwość wykonania tego zadania, dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, poprzez co przyczynimy się do rozwoju strefy przemysłowej w Myślenicach – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka

– Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokoefektywnej i stabilnej pracy obiektu z uwzględnieniem procesów oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania powstających w trakcie oczyszczania odpadów. Zostaną wyłączone z użytkowania lub w niektórych przypadkach zmodernizowane obiekty, które w dużym stopniu są zużyte i nie gwarantują dalszej długoterminowej eksploatacji. W nowo wybudowanej oczyszczalni zachodzić będą procesy mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z retencją ścieków nadmiarowych, biologicznego oczyszczania ścieków w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie przepływowym ze zwiększoną redukcją substancji biogennych – dodała prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach, Katarzyna Burda

Oczyszczalnia, zbudowana w latach 70. ubiegłego wieku i obecnie pozostaje w złym stanie technicznym. W ramach wspomnianego zadania, związanego z modernizacją budynków, zostanie wykonany nowy układ technologiczny ze stacją krat wstępnych, przepompownią ścieków, fazą oczyszczania mechanicznego z odzyskiem piasku, trzema ciągami reaktorów biologicznych, komorą stabilizacji tlenowej, stacją odwadniania osadu wyposażoną w prasy. Nowość stanowić będą solarne suszarnie osadu oraz farma fotowoltaiczna. Powstanie również pompownia i zbiornik wody wykorzystujący wodę oczyszczoną do celów technologicznych na obiekcie. Całość stanowić będzie zwięzły i kompatybilny zapewniający dobre efekty oczyszczania oraz wysoki stopień odwodnienia osadu system technologiczny.

Realizacją zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w Myślenicach” zajmie się firma Inżynieria Rzeszów S.A za kwotę 127.760.100,00 zł.

Drugim projektem realizowanym w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych będzie gruntowna przebudowa odcinka ul. Słowackiego i ul. Burmistrza Marka wraz z modernizacją sieci wodociągowej czy kanalizacji deszczowej w Myślenicach.

Na drodze przetargu wybrano wykonawcę inwestycji, którym została firma Sarivo Infrastruktura. Planowany koszt zadania wyniósł 5.153.413,05 zł.

W podpisaniu umów z wykonawcami wspomnianych inwestycji uczestniczyli również prezes MZWiK, Katarzyna Burda, Dyrektor ds. Technicznych MZWiK, Dariusz Łabędzki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Mateusz Suder, sekretarz Gminy Myślenice, Robert Pitala, poseł na Sejm RP, Władysław Kurowski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMIG, Anna Kordas, naczelnik Wydziału Inwestycji UMiG, Agnieszka Światowiec, kierownik Biura Zamówień Publicznych UMiG, Bogdan Pacek oraz inspektor nadzoru budowlanego UMiG, Tomasz Gołębiowski.

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ