wtorek, 18 czerwcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Podpisanie kluczowej umowy przez LGD Ziemi Myślenickiej

Dziś, w ramach strategicznego dążenia do rozwoju lokalnego, nastąpiło historyczne wydarzenie – podpisanie istotnej umowy pomiędzy Lokalną Grupą Działania (LGD) Ziemi Myślenickiej a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Umowa, o wartości 8 258 860 EUR, co równa się 36 338 984 zł, jest fundamentalnym krokiem w kierunku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na obszarze 11 gmin, w tym Myślenic, Lanckorony, Sułkowic, Pcimia Raciechowic i kilku innych. Obecnie na stanowisku prezesa LGD Ziemi Myślenickiej znajduje się pan Bogusław Stankiewicz, radny gminy Myślenice, wieloletni działacz społeczny. W skład rady wchodzą między innymi burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice, pan Artur Grabczyk, burmistrz MiG Myślenice, pan Jarosław Szlachetka oraz wójt Gminy Pcim, pan Piotr Hajduk.

LGD Ziemi Myślenickiej, jako inicjatywa promująca rozwój społeczno-gospodarczy w regionach wiejskich i mniejszych miastach, koncentruje się na wdrażaniu strategii rozwoju stworzonych przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy lokalnych. Te działania, wsparte funduszami unijnymi i krajowymi, umożliwiają realizację projektów w dziedzinach edukacji, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony środowiska i kultury.

Przekazane środki, które będą rozdzielane aż do 2027 roku, mają dotrzeć do szerokiej gamy beneficjentów – od lokalnych mieszkańców, poprzez przedsiębiorców, po organizacje pozarządowe działające w tych gminach. Celem jest wsparcie inicjatyw przyczyniających się do poprawy jakości życia i aktywizacji gospodarczej lokalnych społeczności.

Ten projekt jest owocem intensywnych starań, które rozpoczęły się pod koniec 2021 roku. Zaangażowanie liderów lokalnych, samorządowców, przedsiębiorców oraz mieszkańców zaowocowało sukcesem w postaci pozyskanych funduszy na rozwój lokalny. Wyzwania napotkane w tym procesie zostały przezwyciężone dzięki wspólnemu wysiłkowi i determinacji zaangażowanych stron. Podpisanie umowy nie tylko potwierdza skuteczność współpracy na rzecz rozwoju regionalnego, ale także stanowi istotny impuls do dalszych działań w ramach LGD Ziemi Myślenickiej. Dzięki tym funduszom możliwe będzie realizowanie projektów, które bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia w lokalnych społecznościach i otworzą nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Na zakończenie, należy podkreślić, że ten sukces to wynik pracy wielu osób, które poświęciły swój czas i wysiłek na realizację tego ambitnego projektu. Należą się słowa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia. Ich zaangażowanie i wspólna praca są kluczowe dla tego, że środki te będą miały realny wpływ na poprawę warunków życia w regionie.

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ