wtorek, 25 czerwcaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Nowe warianty przebiegu S7

Miasto Kraków proponuje nowe warianty przebiegu S7.


Powołany zespół zadaniowy prze prezydencie Majchrowskim w Krakowie, proponuje prace nad nowym korytarzem drogi ekspresowej S7, akceptowalnym dla społecznie przez mieszkańców, a łączącym odcinek Kraków – Myślenice. Pojawiły się dwie propozycje: wariant wschodni i zachodni. Oba warianty dotyczą powiatu Myślenickiego i są alternatywą do propozycji do wcześniejszych, zaprezentowanych przez GDDKiA w styczniu wariantów. Wariant wschodni proponowany przez zespół miasta Kraków, zaczyna się na węźle autostrady A4 Kraków Bieżanów, omija od wschodu obszary chronione kopalni soli w Wieliczce, prowadzi przez gminy: Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw, Myślenice po wschodniej stronie Miasta Myślenice do istniejącej drogi S7 w okolicach Stróży. Bliższa analiza mapy, pozawala stwierdzić, że trasa S7, może przebiegać na naszym terenie w Bieńkowicach koło Dobczyc, dalej prowadzi przez Nową Wieś i Stojowice oraz Czechówkę i Zakliczyn. W Zakliczynie przewidziano krótki tunel, potem na granicy granicy gmin Siepraw i Myślenice, w okolicach Borzęty, S7 wychodzi z tunelu i łączy się z Beskidzką Drogą Integracyjną, czyli nową trasą projektowaną od Głogoczowa, aą do Bielska Białej. Za węzłem projektowany jest kolejny tunel, który biegnie przez Borzętę, w stronę Zbiornika Dobczyckiego. Tunel ma mieć swój koniec przed zbiornikiem, a dalej trasa S7 przechodzi nad nim, biegnie przez Droginię i Osieczany, Bulinę, w Osieczanach wchodzi do kolejnego tunelu pod Górą Uklejna i górą Chełm, aż do Stróży. W Stróży tunel się kończy, droga przechodzi ponad Rabą i łączy się z istniejącą S7 („Zakopianką”). Wariant zachodni w opisie przedstawionym przez zespół miasta Kraków, swój początek ma przy węźle autostradowym w Kryspinowie, prowadzi przez gminy Liszki, Skawina, Sułkowice, Myślenice po stronie zachodniej Myślenic do istniejącego zakończenia drogi ekspresowej S7 w Stróży. Jednak analiza mapy, pozwala w przybliżeniu prześledzić przebieg tego wariantu, w w przypadku naszego powiatu, S7 od Radziszowa w gminie Skawina, przebiega do Krzywaczki w gminie Sułkowice, gdzie powstać ma węzeł komunikacyjny, następnie S7 przecina DK 52. Następnie biegnąc po terenie gminy Sułkowice przechodzi tunelem do w Jawornika. Kolejny węzeł, mógłby znajdować się w rejonie skrzyżowania z DW 955, czyli na granicy Rudnika i Jawornika. Kolejnym tunelem biegnie aż do granicy w okolicach Myślenic i Stróży, łącząc się z istniejącą S7. Wariant wschodni został już oprotestowany przez władze Sieprawia, Dobczyc Biskupic i Wieliczki. W podpisanym przez burmistrza MiG Wieliczka Artura Kozioł, burmistrza GiM Dobczyce Tomasza Suś, wójta gminy Biskupice Renaty Gawlik oraz wójta gminy Siepraw Tadeusza Pitala czytamy:


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przedstawionej przez miasto Kraków propozycji przebiegu trasy drogi ekspresowej S7. Jest to stanowisko krakowsko-urzędnicze, które nie uzyskało w żadnym wypadku statusu „wariantu społecznego.

Zaproponowane warianty nie zostały wypracowane w żadnym dialogu społecznym z włodarzami i mieszkańcami poszczególnych gmin, a zostały przez zespół prezydencki narzucone i wrysowane w teren naszych gmin wbrew prawu gmin do samostanowienia i poszanowania naszej odrębności.

Swój brak zgody wobec jakiegokolwiek prowadzenia przebiegu trasy S7 przez tereny naszych gmin m.in. z uwagi na bardzo intensywną zabudowę oraz brak rezerwy terenowej wyrażaliśmy już wielokrotnie. Nasz wspólny sprzeciw został także wyrażony w apelach i rezolucjach, które podjęte zostały przez Rady Miejskie oraz Rady Gmin. Także od wielu tygodni mieszkańcy naszych gmin solidarnie protestują wobec planów prowadzenia drogi ekspresowej S7 w sąsiedztwie ich zabudowań, niwecząc dorobek życia.

W związku z powyższym raz jeszcze apelujemy o odstąpienie od prac nad przebiegiem drogi ekspresowej S7, który na obszarze naszych gmin skutkuje nieakceptowalnymi kosztami społecznymi i w żadnym aspekcie nie zyskuje aprobaty społecznej”.

Posiedzenie zespołu zadaniowego, które było czwartym z kolei, zgromadziło przedstawicieli miasta Kraków oraz gmin, powiatów i zainteresowanych mieszkańców. Posiedzenie nie przyniosło ostatecznie wypracowania wariantu społecznego. Wiceprezydent miasta Kraków, Jerzy Muzyk wyjaśnił, że planowany odcinek drogi S7 Kraków – Myślenice musi zostać zrealizowany, ze względu na konieczność wyprowadzenia z Krakowa ruchu z północnego odcinka drogi S7 jak również ze względu na przeciążenie układu drogowego miasta i jego komunikacyjny paraliż, na który wpływ będą miały również gminy sąsiednie i ruch w całej aglomeracji – zaznaczył.

Mapa: UM. Kraków

Tekst: KMY.info, na podstawie materiałów UM. Kraków

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ