sobota, 25 majaWiadomości, które mają znaczenie
Shadow

Gmina Myślenice bez budżetu na 2024 rok?

Wykorzystanie przez opozycję nieobecności radnego z powodu choroby doprowadziło dzisiaj do zablokowania uchwalenia budżetu gminy na rok 2024. Takie działanie wpływa na wiele istotnych kwestii, takich jak planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, inwestycje w infrastrukturę miejską i wiejską, wsparcie dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych, a także na działalność przedszkoli. Radni tacy jak p. Jan Podmokły z Drogini, gdzie dzięki środkom z gminy zrealizowana była budowa sali gimnastycznej, oraz p. Tomasz Wójtowicz z Osieczan, gdzie obecnie trwają prace nad modernizacją szkoły i budową nowej sali gimnastycznej, zagłosowali przeciw uchwaleniu budżetu, tym samym w ocenie wiceburmistrza Mateusza Sudra, „… dziś stali się koronnym przykładem obłudy i zakłamania”. Przed głosowaniem, burmistrz omawiał projekt budżetu, mówiąc m.in. o rekordowych wydatkach zaplanowanych na inwestycje, braku podwyżek w podatkach od nieruchomości, wody, śmieci, parkingów oraz dla przedsiębiorców. Wskazał, że w nadchodzącym roku blisko 177 mln zł zostanie przekazanych na inwestycje. Wśród priorytetów inwestycyjnych wymieniał m.in. remonty szkół i przedszkoli, modernizację żłobka samorządowego, budowę i remonty dróg, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę skateparku, czy otwarcie trzeciej niecki krytej pływalni w Myślenicach. Przedstawiany radzie projekt budżetu gminy na rok 2024 zakładał wydatki wysokości 284 869 018,89 zł i dochody w kwocie 261 636 568,77 zł. Projekt budżetu na rok 2024 nie został przyjęty. Za uchwałą zagłosowało 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości, a przeciw było dokładnie tyle samo przedstawicieli klubów Wspólnie dla gminy i Bez Układów.

Jarosław Szlachetka, burmistrz MiG Myślenice: Rozumiem tych wszystkich państwa, którzy głosowali przeciwko budżetowi, że nie głosowaliście przeciwko Jarosławowi Szlachetce, tylko głosowaliście przeciwko mieszkańcom gminy Myślenice, przeciwko jej rozwojowi i dalszemu jej funkcjonowaniu.

Jest mi bardzo przykro, ale rozumiem, że państwo z dniem dzisiejszym kosztem mieszkańców miasta i gminy Myślenice, kosztem gminy Myślenice rozpoczynacie swoją kampanię wyborczą.

Myślę, że to dzisiejsze działanie państwa – mieszkańcy gminy Myślenice stosownie ocenią przy najbliższych wyborach samorządowych.

To jest kwestia choroby radnej Jaśkowiec i tak w terminie ustawowym ten budżet będzie przyjęty.

Dziwię się takiej państwa postawie, również tym, gdzie zrealizowaliśmy takie inwestycje, jak budowę sali gimnastycznej w Drogini, gdzie mamy kolejne plany panie radny Podmokły. Panie radny Wójtowicz; jeśli chodzi o budowę szkoły w Osieczanach, czy inni radni – jak pani Eleonora Lejda – Kuklewicz oraz rozbudowę szkoły w Jasienicy. Jeżeli chodzi o nasze plany, co do rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej przy Skalniku Trzemeśnia… panie Malinowski. Rozumiem i będziemy się jeszcze do tego odnosili.

Tak jak pan Podmokły powiedział – państwa głos jest przeciw funkcjonowaniu i przeciw działalności i tego, co zostało zapisane dla mieszkańców gminy Myślenice. Dzisiejsze ewentualne nieuchwalenie tego budżetu gminy Myślenice, nie pozwala nam realizować tych zadań związanych z oczyszczalnią, z budową stadionu miejskiego, z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, dzisiaj chociażby… panie radny Podmokły oświetlenia, czy modernizacji patio w szkole podstawowej nr 3. Będziemy o tym mieszkańcom mówić, przedstawiać w odpowiedni sposób.

Po tej wypowiedzi burmistrz poprosił przewodniczącego o 15 minut przerwy. Do końca sesji nie wrócił już na salę obrad. Lista imienna głosujących w głosowaniu jawnym w sprawie: Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2024 rok.

ZA (10): Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Kutrzeba Izabela, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław;

PRZECIW (10): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Wójtowicz Tomasz;

NIEOBECNI (1): Jaśkowiec Małgorzata.

Foto. Facebook

Dodaj komentarz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Regulamin Serwisu
AKCEPTUJĘ